H60389l Zpěv III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: z.
Vyučující
Natalia Achaladze (přednášející)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (přednášející)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Zdeněk Plech (přednášející)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (přednášející)
Tatiana Teslya (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:10–12:35 218
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
H60389l/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
Osnova
 • Hlavní studijní náplní je příprava 1/2 recitálu a úkolu pro Komorní operu.
  Program 1/2 recitálu v trvání min. 30 min., proveden zpaměti, minimálně jedna skladba programu musí být uvedena v českém jazyce.
  Hlasová cvičení pro trénink hlasové zdatnosti se zaměřují na melodické ozdoby, běhy
  ve složitějších provedeních, ale i recitativ.
  3. ročník jako předěl ve studiu vznáší požadavky zřetelného pozitivního hlasového
  vývoje a formování pěvecké osobnosti.
  v LS
  Výběr árií a písní pro zápočet je rozšiřován co do technické náročnosti i interpretační
  závažnosti. V áriích jde o barokní árie zdobené, s kadencemi, ale i o kantátové,
  oratorní a operní árie dalších období. Ve výběru písní rovněž zvyšujeme náročnost i
  rozhled. (např. C. Debussy, R. Strauss, I. Stravinskij, česká i světová tvorba
  20. století).
  Posluchač nastuduje 2 - 3 árie antiche a 2 - 3 operní árie, odpovídající jeho technické
  vyspělosti.
Literatura
 • Beyschlag, Ch. : Die Ornamentik der Musik. Breitkopf und Härtel, Leipzig 1953. info
 • vyd. info
 • Wichmann, K. : Vom Vortrag des Recitativs und seiner Ercheinungsformen. VEB Breitkopf und Härtel, Leipzig 1965. info
 • Haböck, F. : Die Kastraten und ihre Gesangskunst. Deutsche Verlag - Austalt, Stuttgart, Berlin u. Leipzig 1928. info
 • Sychra, A. : Impresionismus a exprese v hudbě. Supraphon 1990. info
Výukové metody
Individuální výuka,vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60389l