H60379N2z Vytváření postav II

Hudební fakulta
zima 2014

Předmět se v období zima 2014 nevypisuje.

Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladimíra Šmukařová (přednášející)
MgA. Marek Paľa (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Minimálně 70 % účast ve výuce a tvůrčí přístup k přípravě zadaných úkolů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Vytváření menších postav v KO dle dramaturgického plánu. Vytvoření postavy v KO dle dramaturgického plánu.

Osnova
 • Zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.

  - Postava a její místo v opeře - jevištní vztahy a podtexty.
  - Vlastní postava a její korektura.
  - Zdokonalování spojení hereckého výkonu se zpěvem.
  v LS
  - Seznámení se s libretem daného díla a jeho pečlivé prostudování.
  - Práce s textem.
  - Zdokonalení koordinace hudby, zpěvu, slova a pohybu.
  - Herecká paměť (mnemotechnické pomůcky).
  - Práce s recitativem.
Literatura
 • Mrázková, M. - Kukleta, K. : Kultura pohybu operního pěvce. SPN, Praha 1965. info
 • Osolsobě, I. : Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Teorie jedné komunikační formy. Supraphon, Praha 1974. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2014/H60379N2z