H60373Hl Double reed Making I

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Seznámení s principy stavby a s technologií výroby hobojového strojku. Studentovi je nabídnuto studium formou teoretických přednášek a praktických workshopů.
Learning outcomes
Absolvent má být připraven na výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na hoboj.
Syllabus
 • Plán přednášek: - Technologický postup pro navazování strojku
  - Technologický postup pro otevíraní strojku
  - Technologický postup pro zpracování výřezu
  - Hoblice na zpracování špánku: princip a technologie zpracování třtiny
  - Hoblice na zpracování výřezu: princip a technologie zpracování strojku

  Doporučená literatura:
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Barret A.M. R., Schuring Martin: Oboe Method
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
Literature
 • Hošek, M. : Tajemství hobojového strojku. Hudební nástroje 4/5/6 - 1975. info
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Burgess BURGESS, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Walsh, Linda: Oboe Reed Making, DVD Linda Walsh, 2008
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Untch, Michael: Oboe Reeds Making
Teaching methods
Přednášky, interní semináře, semestrální práce, dílny
Assessment methods
zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60373Hl