H60372z Electroacoustic Studio Equipment II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíl: osvojit si znalosti i dovednosti potřebné pro natáčení ve studiu

Syllabus (in Czech)
 • Posluchač získá praktické znalosti, jaké společné a odlišné vlastnosti mají nástroje akustické a umělé, jak je spolu kombinovat, jak interpretačně přizpůsobit skladbu charakteru místnosti, jak správně používat mikrofony a snímače, jak využívat analogové i digitální nástroje či efekty

  Obsahové zaměření:

  1. vysílač - nástroj a jeho barvy
  2. parametry místnosti
  3. použití mikrofonů a snímačů
  4. záznam analogový a digitální
  5. úprava zvuku - střih, spojování
  6. efekty - měnící výšku, sílu, délku a kombinované
  7. mixování
  8. zvukové formáty
Literature
 • Burhauser, J., Špedla, A.: Akustické základy orchestrace, Praha, 1967. info
 • Eimert, H.: Humpert, H. U.: Der lexikon der Elektronische Musik, Gustav Bosse Verlag, Regensburg, 1973. info
 • Forró, D.: Midi komunikace v hudbě, Grada, Praha, 1993. info
 • Forró, D.: Musitronika, elektroakustické hudební nástroje. II. Analogové a analogově-digitální syntetizéry, JAMU, Brno 2001. info
 • Forró, D.: Musitronika, elektroakustické hudební nástroje. IV. Samplery, JAMU, Brno, 2001. info
 • Gilreath, P.: The Guide to Midi Orchestration, Music Works, 1999. info
 • Grace, R.: Hudba a zvuk na počítači, Grada, Praha, 1999. info
 • Lébl, V.: Elektronická hudba, Státní hudební nakladatelství, Praha, 1966. info
 • Janoušek, I.: ABC akustiky pro hudební praxi, Editio Supraphon, Praha, 1979. info
 • Jirásek, O.: Kytara a počítač, Computer Press, Brno, 2005. info
 • Jirásek, O.: Skládáme hudbu na počítači, Computer Press, Brno, 2001. info
 • Juřica, M. Jirásek O., Zouhar T.: Natáčíme a upravujeme hudbu na počítači, Computer Press, Brno, 2001. info
 • Kaduch, M. : Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 1994, JUPOS Ostrava Michálkovice, Ostrava, 1994. info
 • Kurfürst, P.: Základy hudební akustiky, Vydavatelství MU, Brno, 2000. info
 • Meyer, J: Akustik und musikalische aufurrungspraxis, Verlag Erwin Bochinsky, Frankfurt am Main, 1999. info
 • Otčenášek, Z: O subjektivním hodnocení zvuku, Akademie múzických umění, Praha, 2007. info
 • Syrový, V: Hudební akustika, Akademie múzických umění, Praha, 2003. info
 • Špelda, A.: Hudební akustika, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1976. info
 • Špelda, A.: Úvod do akustiky pro hudebníky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha, 1958. info
 • Vlachý V.: Praxe zvukové techniky, Muzikus, Praha, 2000. info
 • Vrzal, M.: Střih záznamu hudby, Akademie múzických umění, Praha, 2007. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60372z