H60372z Electroacoustic Studio Equipment II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
1/2/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvování předmětu H60371l Vybavení EA studia I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je osvojit si znalosti i dovednosti potřebné pro natáčení ve studiu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: • připravit a realizovat nahrávání hudebního tělesa, • sestříhat a smíchat nahrávku, • pracovat ve standardních nahrávacích a editačních programech, • používat efekty, • exportovat smíchanou nahrávku do požadovaného formátu.
Syllabus (in Czech)
 • Společné a odlišné vlastnosti nástrojů akustických a umělých, vzájemné kombinace.
 • Přizpůsobení interpretace skladby charakteru místnosti.
 • Správné použití mikrofonů a snímačů.
 • Záznam analogový a digitální.
Literature
 • Burhauser, J., Špedla, A.: Akustické základy orchestrace, Praha, 1967. info
 • Forró, D.: Midi komunikace v hudbě, Grada, Praha, 1993. info
 • Gilreath, P.: The Guide to Midi Orchestration, Music Works, 1999. info
 • Grace, R.: Hudba a zvuk na počítači, Grada, Praha, 1999. info
 • Janoušek, I.: ABC akustiky pro hudební praxi, Editio Supraphon, Praha, 1979. info
 • Jirásek, O.: Kytara a počítač, Computer Press, Brno, 2005. info
 • Juřica, M. Jirásek O., Zouhar T.: Natáčíme a upravujeme hudbu na počítači, Computer Press, Brno, 2001. info
 • Kurfürst, P.: Základy hudební akustiky, Vydavatelství MU, Brno, 2000. info
 • Syrový, V: Hudební akustika, Akademie múzických umění, Praha, 2003. info
 • Špelda, A.: Hudební akustika, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1976. info
 • Špelda, A.: Úvod do akustiky pro hudebníky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha, 1958. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka. Tvorba, natáčení a smíchání skladby.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Kontrola smíchané skladby, písemný test.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60372z