H60371l Vybavení EA studia I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Jiří Pejcha (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně absolvování předmětu H60371l Vybavení EA studia I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je schopnost pořízení a úpravy vlastního demosnímku v potřebné kvalitě pro potřeby dalšího rozvoje hry na hudební nástroj nebo své budoucí propagace a získání základní orientace v terminologii používané při komunikaci zvukový technik - interpret.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen:
• editovat zvukové nahrávky,
• upravovat hlasitosti, dynamiku a barvy zvukové nahrávky,
• pracovat s Plug-iny pro simulaci akustických prostředí zvukového záznamu,
• přemýšlet o audio záznamech v intencích technologické kvality a výsledného objemu dat.
Osnova
 • Zvukové procesory, zařízení na úpravu zvukových záznamů, přehled, popis jejich činnosti
  Seznámení s multitrekovými DAW programy, základy nastavení projektu, signálová logika.
  Základy používání zvukových "Plug-ins" v DAW programech, rozdíly v práci při metodě Insert a Edit
  Formáty zvukových a datových nosičů, parametry digitálních záznamů zvuku
  Základní principy nahrávání a zachytávání zvuku, práce s přístroji
  Sound design jako umělecká disciplína, rozdíly mezi dokumentační činností a uměleckým projevem
Literatura
 • Jiří Pejcha, Jan Škubal - zvuk v divadle (skripta), JAMU 2005. info
 • Praxe zvukové techniky - Václav Vlachý, Muzikus 2000. info
 • Domácí nahrávací studio - Daniel Forró, Grada 1996. info
 • Hudební akustika - Václav Syrový, AMU 2003. info
Výukové metody
Cvičení. Hromadná výuka. Řízená rozprava. Samostatná praktická činnost.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě docházky, znalostního písemného testu a samostatné seminární práce (záznam a zpracování tří audio nahrávek v "CD" kvalitě; text s popisem pracovní činnosti).
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/H60371l