H6035Nz Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Renata Ardaševová (seminar tutor)
doc. MgA. Vladimír Hollý (seminar tutor)
doc. MgA. Marcela Jelínková (seminar tutor)
MgA. Libuše Pančochová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Marcela Jelínková
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H6034Nl - Studium repertoáru s klavírem I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu je spolupráce sólisty s klavírním doprovodem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem, zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Learning outcomes (in Czech)
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem:
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice;
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem;
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast;
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro koncertní pódium, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu.
Syllabus (in Czech)
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
  • Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu.
  • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj a je zaměřen především na absolventský projekt a pro účast na výběrových řízeních.
Literature
    recommended literature
  • Křístková Dana: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
  • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod Habilitační práce, Brno, JAMU 1982.
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H6035Nz