H60343NAz Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (seminar tutor)
doc. Mgr. Dana Drápelová (seminar tutor)
doc. MgA. Jana Goliášová (seminar tutor)
Eva Macková (seminar tutor)
doc. MgA. Radim Pančocha (seminar tutor)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (seminar tutor)
Bohumír Stehlík (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Ryšánková
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Ůspěšné absolvování předmětu H60340NAl - Studium repertoáru s klavírem I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu jsou tyto: studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava skladeb různých stylových období pro absolventský recitál.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen:
- spolupráce s korepetitorem;
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice;
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem;
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast;
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro absolventský recitál, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu.
Syllabus (in Czech)
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
 • Vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu v délce 70 min. Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literature
  required literature
 • Repertoár různého slohového období. info
  recommended literature
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka s klavírním doprovazečem.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60343NAz