H60340FAz Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (lecturer)
doc. Mgr. Dana Drápelová (lecturer)
doc. MgA. Jana Goliášová (lecturer)
Eva Macková (lecturer)
doc. MgA. Radim Pančocha (lecturer)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (lecturer)
Bohumír Stehlík (seminar tutor)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem, společná stavba frázování a podobně.
Learning outcomes (in Czech)
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro vystoupení na semináři nebo na koncertě.
Syllabus (in Czech)
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
 • Nejméně jedno vystoupení na semináři.
Literature
  recommended literature
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra Skripta JAMU, 1. vydání, Brno 1991.
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
  not specified
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60340FAz