H60340FAl Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (lecturer)
doc. Mgr. Dana Drápelová (lecturer)
doc. MgA. Jana Goliášová (lecturer)
Eva Macková (lecturer)
doc. MgA. Radim Pančocha (lecturer)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (lecturer)
Bohumír Stehlík (seminar tutor)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60340FAz - Studium repertoáru s klavírem I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem, společná stavba frázování a podobně.
Learning outcomes (in Czech)
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro vystoupení na semináři nebo na koncertě.
Syllabus (in Czech)
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
 • Nejméně jedno vystoupení na semináři.
Literature
  recommended literature
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957n 1957
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra Skripta JAMU, 1. vydání, Brno 1991.
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60340FAl