H60339Nz Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Galina Alechkevitch (přednášející)
doc. MgA. Jan Král (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Králová (přednášející)
MgA. Marek Paľa (přednášející)
doc. MgA. Marta Vašková (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Min. 70 % účast ve výuce a zvládnutí požadovaného repertoáru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, Zpev)
Cíle předmětu
Příprava k závěrečné zkoušce za zimní a letní semestr a k děkanským zkouškám. Nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři.

Osnova
 • Spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení.

  Pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti z předešlého studia a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika.
  Studium lidových a umělých písní (nejméně 2).
  Studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta.
Literatura
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.