H60322z Music Organization and Structures Seminar II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/0/6. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Marie Kučerová (lecturer)
Ing. Roman Fürle (lecturer)
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Sýkorová, DiS. (lecturer)
MgA. Lucie Šnajdrová (lecturer)
Mgr. Erika Vlasáková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Marie Kučerová
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60322l Music Organization and Structures Seminar II )
Úspěšně zakončený předmět OSHP I a seminář OSHP I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je příprava studentů pro výkon povolání v kulturní organizaci. Seminář doplňuje hlavní předmět OSHP II a do hloubky rozvíjí jednotlivá témata, jejichž porozumění je klíčové pro působení v hudební umělecké organizaci. Veškeré informace jsou aplikovány na modelu symfonického orchestru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout zásadní pracovní procesy probíhající v prostředí profesionálního symfonického orchestru, - popsat hlavní profese managementu orchestru, zná jejich náplň práce, které rozumí - kreativně přistupovat k řešení aktuální otázek provozu orchestru (marketing, práce s publikem, apod.) - projít modelovým pracovním pohovorem.
Syllabus (in Czech)

 • Výběr z témat:
  1. Finanční řízení orchestru
  2. Dramaturgie hudby a orchestru
  3. Management hudebních festivaly
  4. Management orchestru - turné , koncerty, zahraničí
  5. Moderní koncertní sály
  6. Archiv FB a pořady pro děti
  7. Orchestrální akademie Filharmonie Brno
  8. Tuzemské zájezdy, festival Špilberk, Jazz a mimořádné projekty FB
  9. Management orchestru - turné, koncerty, zahraničí
  10. Závěrečné kolokvium
Literature
 • KYAS, Vojtěch. Slavné hudební osobnosti v Brně: komentovaný průvodce koncertním životem v dokumentech a obrazech. Brno: Opus musicum, 1995. ISBN 80-900314-2-0.
 • Besední dům: architektura, společnost, kultura. Brno: Státní filharmonie Brno, 1995. ISBN 80-7028-071-9.
 • ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester": struktura, organizace, financování. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. ISBN 978-80-87500-91-0.
 • BENEŠ, Jiří a Jana BALÁČOVÁ. Státní filharmonie Brno. Brno: Státní filharmonie Brno, 2005. ISBN 80-239-5080-0.
Teaching methods (in Czech)
Pravidelné semináře, náslechy, přednášky, návštěva koncertů, diskuse a případná další pracovní setkání.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60322z