H60322l Music Organization and Structures Seminar II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/6. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Marie Kučerová (lecturer)
Ing. Roman Fürle (lecturer)
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Sýkorová, DiS. (lecturer)
MgA. Lucie Šnajdrová (lecturer)
Mgr. Erika Vlasáková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Marie Kučerová
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each odd Wednesday 13:30–15:05 111, except Wed 14. 2. ; and Wed 21. 2. 13:30–15:05 111
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60322z Music Organization and Structures Seminar II )
Úspěšně zakončený zimní semestr kurzu Orchestrální akademie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je příprava studentů pro výkon povolání v kulturní organizaci. Seminář doplňuje hlavní předmět OSHP II a do hloubky rozvíjí jednotlivá témata, jejichž porozumění je klíčové pro působení v hudební umělecké organizaci. Veškeré informace jsou aplikovány na modelu symfonického orchestru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout zásadní pracovní procesy probíhající v prostředí profesionálního symfonického orchestru,
- popsat hlavní profese managementu orchestru, zná jejich náplň práce, které rozumí
- kreativně přistupovat k řešení aktuální otázek provozu orchestru (marketing, práce s publikem, apod.)
- projít modelovým pracovním pohovorem.
Syllabus (in Czech)

 • Výběr z témat:
  1. Finanční řízení orchestru
  2. Dramaturgie hudby a orchestru
  3. Management hudebních festivaly
  4. Management orchestru - turné , koncerty, zahraničí
  5. Moderní koncertní sály
  6. Archiv FB a pořady pro děti
  7. Orchestrální akademie Filharmonie Brno
  8. Tuzemské zájezdy, festival Špilberk, Jazz a mimořádné projekty FB
  9. Management orchestru - turné, koncerty, zahraničí
  10. Závěrečné kolokvium
Literature
 • Besední dům: architektura, společnost, kultura. Brno: Státní filharmonie Brno, 1995. ISBN 80-7028-071-9.
 • ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester": struktura, organizace, financování. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. ISBN 978-80-87500-91-0.
 • KYAS, Vojtěch. Slavné hudební osobnosti v Brně: komentovaný průvodce koncertním životem v dokumentech a obrazech. Brno: Opus musicum, 1995. ISBN 80-900314-2-0.
 • BENEŠ, Jiří a Jana BALÁČOVÁ. Státní filharmonie Brno. Brno: Státní filharmonie Brno, 2005. ISBN 80-239-5080-0.
Teaching methods (in Czech)
Pravidelné semináře, náslechy, přednášky, návštěva koncertů, diskuse a případná další pracovní setkání.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60322l