H60318z Seminář operní režie II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně zakončený první ročník studia, absolvovaný předmět Seminář operní režie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Názorová diskuse studentů na téma režijních pojetí konkrétních inscenací spolu se zpětnou detailní analýzou videozáznamů. Jako součást přípravy na samostatnou (zpravidla
    jednoaktovou) inscenaci opery studenti vyloží své inscenační záměry a v diskusi své názory obhajují. Po realizaci inscenace hodnocení kolegů i pedagogů a studentovo osvětlení postupů přirealizaci. Názorová diskuse studentů na téma režijních pojetí konkrétních inscenací spolu se zpětnou detailní analýzou videozáznamů.
Literatura
  • Langer, S. : Kapitoly o režii. Pokus o nástin moderní režie. Praha, 1920. info
  • Macků, M. : Operní režie. Operní herectví. Režie hudebních forem. Praha, AMU, 1996. info
  • Scherhaufer, P. : Kapitolky z réžie. Bratislava 1984. info
  • Kvapil, J. : Úvahy o režii. Praha, Divadelní ústav 1972. info
Výukové metody
Seminář, návštěva operních představení, sledování inscenací významných režisérů (video, DVD), rozbor, diskuse.
"Cvičení. Hromadná výuka. Pondělí 11:00-12:35. Učebna 08A"
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H60318z