H60304z Rozbor a dramaturgie oper III

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
úspěšně vykonaná zkouška z předmětu Rozbor a dramaturgie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
seznámení s hlavními proudy operní tvorby 19. století v Rusku, českém prostředí a dalších slovanských zemích. Odlišnosti jednotlivých žánrů, praktické poznávání a analýza ukázek

Osnova
 • přednáška umožňující proniknutí do metod hudební konstrukce operních děl ruských, českých případně dalších slovanských skladatelů.

  Vývoj opery v Rusku: importovaná opera, první národní pokusy. Mocná hrstka a její význam. P. I. Čajkovskij a jeho operní tvorba. Situace v Polsku, na Slovensku. Počátky české opery. Obrozenské spolky a divadlo. Osobnosti F. Škroupa, B. Smetany, A. Dvořáka. Forma melodramu - Z. Fibich. Vývoj české hudebně dramatické tvorby počátkem 20. století, snahy o navázání na tradici Smetana-Dvořák: K. Kovařovic, J. B. Foerster, O. Ostrčil, V. Novák. Odlišná situace na Moravě: vztah k folkloru, psychologizace. L. Janáček a vývoj jeho hudebně dramatického myšlení. B. Martinů a jeho snaha o zdivadelnění opery: opera-film, opera-balet, rozhlasová a televizní opera.
Literatura
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • TROJAN, Jan. Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. I. díl. Praha: SPN, 1990. info
 • MUSORGSKIJ, Modest Petrovič. Hudba života. Praha, SNKLHU, 1959. info
 • RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj, Andrejevič. Letopis mého hudebního života. Praha, SNKLHU 1958. info
 • TYRREL, John. Česká opera. Brno: Opus musicum, 1991-1992. info
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002. info
Výukové metody
přednáška prokládaná analýzami a rozbory oper a jejich libret. Pronikání do dramaturgické koncepce operních děl. Metody dokumentovány různorodými video ukázkami.
Metody hodnocení
* zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H60304z