H60266l Movement IV / (Spain dance)

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. František Dofek (lecturer)
BcA. Dagmar Entrová (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
praktické seznámení s technikou španělských tanců -flamenga a její následné zdokonalování ve druhém semestru nácvik vybraných španělských tanců a jejich choreografií

Syllabus (in Czech)
 • Pohybová průprava a zvládnutí dané taneční problematiky.

  technika španělských tanců -

  zapateo - dupy celým chodidlem (dup, dvojdup, trojdup, čtyřdup, pětidup)

  dupy špičko-patové (dvojdup, trojdup, čtyřdup)

  vedení paží ve španělských tancích (port de bras en dehors, en dedans)

  choreografie španělských tanců - bolero de Torrent
  rumba
  sevillanas farruca

  alegrias bulerias

  technika flamenca

Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60266l