H60247TRz Orchestral Parts and Solos II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zaměřit se na zvládnutí všech dostupných orchestrálních partů se zaměřením
  na kolektivní práci. Po dokonalém zvládnutí technických a výrazových problémů
  klademe stále větší důraz na práci ve skupině, v našem případě tří trombonů, případně
  i tuby. Student se musí naučit poslouchat spoluhráče, přizpůsobit se intonačně i zvukově.
  Je to jeden z nejdůležitějších aspektů při výuce orchestrálních partů.
  L. Janáček: Glagolská mše, Taras Bulba, I. Stravinskij: Pták Ohnivák, W.A.Mozart - Requiem, B. Smetana. Valdštýnův tábor, Libuše aj.
  LS
  V tomto semestru je jedním u nejdůležitějších úkolů nastudování všech dostupných
  orchestrálních sól - např. L. Janáček - Sinfonietta, G. Mahler - Symfonie č. 3, M. Ravel .-
  Bolero, I. Stravinskij - Pták Ohnivák.
  Dále rozvíjet práci v kolektivním hraní. Opět klást velký důraz na nutnost poslouchání se
  navzájem, vyrovnanost zvukovou, intonační i technickou - např. G. Rossini - Straka zlodějka,
  Vilém Tell, A. Dvořák - symfonie #Novosvětská", L. van Beethoven - Symfonie č. 9,
  R. Schumann - Symfonie č. 3 Es dur a další.
Literature
 • Hejda, M.: Orchestrální sóla pro pozoun. SPN, Praha 1983. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60247TRz