H602471l Orchestrální party a sóla II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Pavel Horák (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (přednášející)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Wallinger (přednášející)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:45–15:00 203, Út 11:50–15:00 110, St 13:00–20:00 202, St 13:30–16:45 203
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu H602471z- Orchestrální party a sóla II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce smykové, prstokladové, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin. Seznámení se s významnými party požadovanými při výběrových řízeních do symfonických a operních orchestrů.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů do symfonických a operních orchestrů.
Je obeznámen se specifickými požadavky na interpretaci u různých světových orchestrů.
Osnova
  • Praktické procvičení důležitých míst z oblasti symfonické a operní orchestrální literatury
  • Rozvoj schopnosti rychle reagovat na změnu interpretačních požadavků
  • Studovaný repertoár:
  • Významné orchestrální party a sóla období klasicismu, romantismu, 20. i 21. století
Literatura
    doporučená literatura
  • Očadlík M.: Svět orchestru, Panton Praha 1962
Výukové metody
Individuální lekce, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H602471l