H60246LRz Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jindřich Petráš
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení prvního ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Výstupy z učení
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Osnova
 • seznámení posluchače s orchestrálními party a sóly koncertního repertoáru
 • volit repertoár koncertantních skladeb barokního a klasického období např.:
  Händel, G. F.: oratoria
  Mozart, W. A.: symfonie
  Bach, J. S.: koncertantní skladby
  Beethoven, L. van: symfonie
 • začít se studiem operního repertoáru českých autorů např.
  Smetana, B.
  Dvořák, A.
  Janáček, L.
 • výběr skladeb přizpůsobit aktuálnímu repertoáru příp. konkrétního konkurzu
Literatura
  doporučená literatura
 • Major Orchestral Works - Wind Music Rochester, New York 1983. info
 • Ritzkowsky, J.: Orchester Probespiel. Ed. Peters 1996.
 • FREHSE, A.: Orchesterstudien fur horn Heft 2 Beethoven, Schubert. Hofmeister
 • Operní, orchestrální a komorní tvorba pro lesní roh - Leoš Janáček, JAMU, Kód produktu: JMU 013
 • Erickson, J.: Playing Hight Horn, Notes Edition 2007
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.