H60246LRz Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Jindřich Petráš
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení prvního ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Syllabus (in Czech)
 • seznámení posluchače s orchestrálními party a sóly koncertního repertoáru
 • volit repertoár koncertantních skladeb barokního a klasického období např.:
  Händel, G. F.: oratoria
  Mozart, W. A.: symfonie
  Bach, J. S.: koncertantní skladby
  Beethoven, L. van: symfonie
 • začít se studiem operního repertoáru českých autorů např.
  Smetana, B.
  Dvořák, A.
  Janáček, L.
 • výběr skladeb přizpůsobit aktuálnímu repertoáru příp. konkrétního konkurzu
Literature
  recommended literature
 • Major Orchestral Works - Wind Music Rochester, New York 1983. info
 • Ritzkowsky, J.: Orchester Probespiel. Ed. Peters 1996.
 • FREHSE, A.: Orchesterstudien fur horn Heft 2 Beethoven, Schubert. Hofmeister
 • Operní, orchestrální a komorní tvorba pro lesní roh - Leoš Janáček, JAMU, Kód produktu: JMU 013
 • Erickson, J.: Playing Hight Horn, Notes Edition 2007
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60246LRz