H60241z Opera Directing in History I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
úspěšně vykonaná přijímací zkouška do magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámení se s postavením a významem osobnosti režiséra v operní historii

Syllabus (in Czech)
 • Postavení operního režiséra v historii opery, počátky působení operního režiséra v první polovině 20. století.

  Tvůrci operního představení v baroku, klasicismu a v 19. století. Skladatel v roli režiséra. Libretista (poeta di teatro) v roli režiséra. Grand opéra ve Francii a vytvoření funkce #metteur en sc?ne". Wagnerovský Gesamtkunstwerk a jeho vliv na nové chápání scénického působení opery. Změny na počátku 20. století - tým Gustava Mahlera.
Literature
 • New Grove´s Dictionnary of Music and Musicians. info
 • Musik in Geschichte und Gegenwart. info
 • Riemann´s Musiklexikon. info
 • Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998. info
 • Seeger: Opernlexikon. info
 • Arne Langer: Der Regisseur und die Aufzeichnungspraxis der Opernregie im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1997. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška doplňovaná videoukázkami a diskusí
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60241z