H60231LRz Methodology II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Martin Novák, Ph.D. (lecturer)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60228LR - Metodika I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat znalost metodických postupů výuky hry na lesní roh a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Přehled o literatuře pro lesní roh z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Syllabus (in Czech)
 • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku, volba správné techniky dýchání vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
 • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování, kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
 • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
 • Historické vlivy na rozvoj hry na dechové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách, později vznik konzervatoří, atd.
 • Metodika a osobnost pedagoga, významní pedagogové lesního rohu, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literature
  recommended literature
 • Stibor, J.: Metodika hry na lesní roh. Brno 2003
 • Kaucký, E.: Škola hry na lesní roh. Orbis 1952
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
 • Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh. JAMU 1986
 • Schuller G.: Horntechnique. Oxford University Press 1962
 • Farkas, P.: Umění hry na žesťové nástroje. Indiana 1960.
 • Kubát, V. - Tvrdý, O.: Základy hry na lesní roh. Supraphon, Praha 1969.
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60231LRz