H60231FLz Metodika II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60228FL - Metodika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalost metodických postupů výuky hry na flétnu a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Výstupy z učení
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Přehled o flétnové literatuře z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Osnova
 • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku, volba správné techniky dýchání vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
 • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování, kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
 • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
 • Historické vlivy na rozvoj hry na dechové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách, později vznik konzervatoří, atd.
 • Metodika a osobnost pedagoga, významní flétnoví pedagogové, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Stokes, S., Condon., R. A: Special Effects for the Flute ( Trio assoc., Culver City, Calif. - 1971 ).
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století,SNKLHU,Praha 1958.
 • Towarnicki, E.: Flet od A do Z ( Polskie Wydawnictwo Muzycne - 1977 ).
 • Mecnarovská, A.: Psychologie hry zpaměti ( JAMU Brno - DP).
Výukové metody
Hromadná výuka
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.