H60187Zz Chamber Play II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu: : Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků, osvojování stylové hry na
  základě historicky poučené interpretace. Rozvoj
  harmonického cítění v ansámblové hře.
  Žesťové kvinteto :
  E. Bozza : Suite Francaise
  J. Cheetham : Scherzo
  P.J. Vejvanovský : Sonáta g moll
  Trio a kvartet lesních rohů :
  Rejcha : Tria - výběr
  F.D. Weber : Kvartet č. 1
  M. Vacek : Lovecký kvartet

  LS

  Obsah předmětu: : Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků, osvojování stylové hry na
  základě historicky poučené interpretace. Rozvoj
  harmonického cítění v ansámblové hře.
  Žesťové kvinteto :
  L. Janáček : Symfonieta - fanfáry
  Dvořák : Humoreska
  J.S. Bach : Fuga g moll
  Trio a kvartet lesních rohů :
  J. Schneider : Tria - výběr
  Hanisch : Koncert pro tři lesní rohy
  K. Tunner : Kvartet č. 1
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60187Zz