H60185NDz Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Janda (seminar tutor)
prof. MgA. Jindřich Petráš (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Vít Spilka
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předchozí znalosti interpretace komorní hudby získané na nižším stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého složení (trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek), na jejíž základě student získává cenné zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů ansámblu.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry:
- spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů;
- ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý;
- ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů);
- má povědomí o přístupu k interpretaci různých slohových epoch;
Na základě těchto zkušeností umí vést komorní ansámbl během zkoušek, ovládá základní techniku nástupů a dokáže pohybem naznačit tempo. Je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Syllabus (in Czech)
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
 • Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rejcha, A.: D5 Es dur, Panton
  Milhaud, D.: La cheminée du Roi Rene Southern Music, Texas
  Haas, P.: D5 Bote/Bock, Berlin/Praha
  Ištvan, M.: Omaggio a J. S. Bach Rukopis
 • Skladby pro příležitostná seskupení:
  Bach, J. S.: Suita h moll, fl, str, bc BWV 1067, Breitkopf
  Hindemith, P.: Kanonische sonatine, 2 fl, 2002 Schott
  Mansinni, G.: Pastorale pro fl, ob a klavír Evette
  Rychlík, J.: Relazioni pro alt, fl, ci a fgt, Panton
  Schulhoff, E.: Divertissement pro ob, cl a fgt, Schott
  Honneger, A.: 3 contrepoints pro ob a vcllo Hnasen
  Leeuw, C.: Antiphonie (1960) fl, ob, cl, bsn, hn, tape
  Milhaud, D.: Pastorale, fl, ehn, bsn, vn, va, vc, db
  Poulenc, F.: Rhapsodie Negre, fl, cl, 2vn, va, vc, pf, voice Skladby pro dechovou harmonii a větší smíšené komorní ansámbly
  Kramář, F. V.: Octet - Partita Es dur Op. 79, M.R. 1273
  Strauss, R.: Serenáda pro 13 dechových nástrojů Op. 7, UE 14326
  Gounod, Ch.: Petite Symphonie, CC 1000
 • LS
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
 • Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rejcha, A.: D5 F dur, Panton
  Foerster, J. B.: D5, Supraphon
  Lendvai, E.: D5 Simrock, Berlin
  Kalabis, V.: Malá komorní hudba pro D5, Supraphon
 • Skladby pro příležitostná seskupení:
  Martinů, B.: Trio pro fl, vcllo a klavír Amp, New York
  Živkovič, N. J.: Kvartet pro 3 fl a vibrafon, Moeck Verlag
  Hindemith, P.: Kleine Kamerkusik op 24, Nr.2 fl+ob+cl+cor+fgt, Schott
  Ibert, J.: Entr´acte fl.+ kytara, Leduc
  Petkow, P.: 5 Stücke fl, cl a fgt, P. J. Tonger
  Rossini, G.: 6 Quartette für fl+cl+cor+fgt 3164, 3165 Schott
  Poulenc, F.: Trio pro ob, fgt a klavír, Hansen
  Ravel, M.: Piece en Forme de Habanera fl. + kytara, Leduc
 • Skladby pro dechovou harmonii a větší smíšené komorní ansámbly:
  Mozart, W. A.: Serenáda c moll KV 388, HN 9797
  Mozart, W. A.: Gran Partita pro 13 dechových nástrojů KV 361, TP 312
  Strauss, R.: Suite pro pro 13 dechových nástrojů, Op. 4, TB 946
Literature
  recommended literature
 • Kratochvíl, J.: Několik poznámek k historii dechového kvinteta ( Hudební věda, 7, 1970 ).
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Meyer, J.: Akustik und musikalische Aufführungspraxis (Edition Bochinsky. Bergkirchen, 5. aktualizované vydání 2004).
 • Sirker, U.: Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 )
 • Adler S.: The Study of Orchestration. (W. W. Norton and Company, New York, London. 3. vydání 2002).
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60185NDz