H601852Nz Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601852Nl Chamber Play I )
Předchozí znalosti interpretace ansámblové hudby získané na nižším stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého početního i nástrojového složení, na jejímž základě student získává zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry směrem k dosažení nejvyšší profesionální úrovně.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech, a ve spolupráci se studenty jiných oborů, student ovládá na vrcholné úrovni základní atributy ansámblové hry:
- zná intonační a barevné odlišnosti nástrojů ostatních nástrojových skupin a je schopen je respektovat;
- ovládá zásady komorního cítění ve vztahu k výše zmíněným nástrojovým skupinám;
- je schopen vést ansámbl v přípravě a realizaci svého ročníkového projektu i budoucích koncertů.
Syllabus (in Czech)
 • Práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, s důrazem na samostatnost při přípravě, výběru nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd.
 • Specializace na složitější a neobvyklé způsoby zápisu. Požadavek na vlastní návrhy řešení u nejednoznačných zadání, grafických partitur, improvizací, aleatorních ploch atd. Výběr vhodných skladeb k řešení – grafická notace: V. Erdmann: Ad libitum (Schott, 1980), J. Hasse: After Earl (nevydáno, rukopis); aleatorní a proporční notace: L. Dubrovay: Musik für zwei cymbals (Editio Musica Budapest, 1979), W. Rudziński: Duo concertante per batteria (PWM, 1978), L. Stawowy: Sonatina dla 2 perkusitów (PWM, 1969), Y. Taira: Dimorphie (Editions Musicales Transatlantiques, 1980)
 • Spolupráce se studenty jiných instrumentálních oborů, např. spojení dvou klavírů a bicích nástrojů: B.Bartók: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje (Boosey & Hawkes, 1942), M. Ištvan: Ritmi ed antiritmi (ČHF, 1970), N. J. Živković: Die Arten des Wassers (Musica Europea, 1994), S. Reich: Sextet (Boosey & Hawkes, 1996), D. Milhaud: Koncert č. 2 pro dva klavíry a soubor bicích (Enoch et Cie, 1968).
 • Další kombinace - např. flétna + bicí P. Eben: Sonáta Wood and Wind (Hofmeister, 1978), M. Kopelent: Canto intimo (nevydáno, rukopis), G. Crumb: An Idyll for the Misbegotten (Peters, 1986), L. Harrison: First Concerto (Peters, 1964); varhany + bicí S. Gubajdulina: Detto I (Sikorski, 1978), A. Ignatowicz: The Traces of Incertitude (Norsk Musikforlag, 2012), P. Eben: Krajiny patmoské (United Music Publishers, 1984).
 • Výběr a realizace vhodné souborové skladby pro ročníkový projekt.
 • Podpora vzniku a interpretace studentských skladeb.
Literature
  recommended literature
 • HOLLAND, James. Practical Percussion: A Guide to the Instruments and Their Sources. Scarecrow Press, 2003. ISBN 9780810856585
  not specified
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 2000.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Účast ve výuce minimálně 70%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H601852Nz