H601684z Interpretační seminář II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Štěpán Švestka (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Miloš Vacek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601654l - Interpretační seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava studenta na ročníkový půlrecitál a další veřejná vystoupení formou prezentace nastudovaných skladeb před publikem složeným z odborníků a posluchačů. Studenti vystupují s nově nastudovanými skladbami před pedagogy a studenty, po vystoupení následuje diskuze, během které mohou posluchači i interpreti sdělit svůj názor na dané provedení. Seminář rozvíjí umělecké myšlení a přispívá k suverenitě studentů při koncertních vystoupeních.
Výstupy z učení
Student dokáže veřejně prezentovat své interpretační umění
Analyzovat umělecký výkon
Zdůvodnit svůj interpretační přístup
Popsat problematiku veřejného vystupování
Prezentovat své odborné názory
Osnova
 • Povinná vystoupení studentů se zaměřením na program ročníkového půlrecitálu
 • Nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před veřejnými koncerty, interpretačními soutěžemi, konkurzy do orchestrů
 • Diskuse v širším smyslu o všech interpretačních a výrazových problémech konkrétního díla
 • Rozšiřování poznatků o skladatelích a jejich tvorbě
Literatura
  doporučená literatura
 • Komentář R. Budiše ke kompletní nahrávce Mozartových houslových koncertů. Supraphon, Praha 1975
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Podhradská, V., Skladaný, J: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava, VŠMU, 1988
 • Kment, J.: Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Focht J.: Die Wiener Kontrabasskonzerte, München 1989
 • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon 1990
Výukové metody
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskuzí
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Povinnost minimálně jednoho vystoupení za semestr.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.