H60119z Sight-reading and Improvisation I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
Patrick Vacík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 9:30–20:00 304
Prerequisites
Successful completion of reception test
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, Hstru:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem je postupně naučit studenta čtení a interpretaci neznámé hudební literatury. Poslechem a následným praktickým nácvikem zintenzívnit jeho harmonické cítění a provést analýzu a pohotovost v praktické aplikaci nových hlasů a harmonie v rámci tóniny.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) zahrát rozšířené kadence obohacené o klamný závěr s využitím vedlejších funkcí ve třech polohách
b) zahrát stupnice různými prstoklady - oriebtace na hmatníku
c) zahrát z listu přednesy úrovně posledních ročníků ZUŠ a konzervatoře (lehké etudy, přednesy či samostatné party komorních děl)
d) zahrát kytarové doprovody podle akordových značek
e) zainterpretovat z listu základní literaturu etud pro klasickou kytaru (klasicistní mistři Carulli, Carcassi, Giuliani, Sor, apod. nebo autorů etud 20. století (Brouwer, Pujol, Lobos, Tennant]
Syllabus (in Czech)
 • a) Student se věnuje hře neznámých jednoduchých notových příkladů jako jsou například etudy klasicisních mistrů či skladatelů 20. století
 • b) Hra kadencí dur a moll rozšířených o klamný závěr, náhrada hlavních funkcí za vedlejší
 • c) Orientace ve hře doprovodů z akordových značek
 • d) Orientace na celém poli hmatníku nástroje
Literature
  recommended literature
 • Jiří Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984 Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927. info
 • Milan Šolc: Tajemství akordových značek, Supraphon 1967
 • Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60119z