H60109LRl Instrument Playing - graduation project III

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60109LRz- Hra na nástroj III
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Learning outcomes (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
 • Příprava absolventského recitálu.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
  Salonen, E. P.: Concert Étude
  Slavický, K.: Musica per Corno solo
  Slavický, M.: Tre Pezzi
  Anonymus: Koncert Es dur
  Atterberg, K.: Concerto
  Flosman, O.: Koncert
  Förster, Ch.: Concert no. 2
  Glier, R.: Concerto
  Haydn, J.: Koncert č. 1
  Hidas, F.: Koncert
  Matthus, S.: Hoch willkommt das Horn
  Pauer, J.: Concerto
  Rossini, G.: Prelude, Theme und Variatione
  Schoeck, O.: Koncert
  Schumann, R.: Adagio und Allegro
  Strauss, R.: Concert no. 2 Telemann, G. Ph.: Concert D major
  Weber, C. M.: Concertino e minor
  Bozza, E.: Sur les Cimes
  Bujanovskij, V.: Itálie,Espaňa
  Krol, B.: Laudatio Hlobil, E.: Sonata
  Cherubini, L.: Sonata
  Köhler, S.: Sonata
  Mozart, W. A.: Concert No. 2 in E flat Major
  Mozart, W. A.: Concert No. 4 in E flat Major
  Quantz, J. J.: Concert E flat major
  Rosetti, F. A.: Concert in D Minor
  Saint–Säens, C.: Koncertní kus
  Stich-Punto, J. V.: Concert no. 7 E flat major
  Strauss, F.: Concerto op. 8
  Strauss, R.: Concerto No. 1 in E flat major op. 11
  Förster, Ch.: Concert no. 1
Literature
  recommended literature
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns - Schott 2000
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh. (Horn Press Praha, nedat.).
 • Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh. JAMU 1986
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
 • Reynolds, V.: The Horn Handbook. Amadeus Press 2003
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60109LRl