H601095z Instrument Playing III

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
Patrick Vacík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 9:30–20:00 304, Mon 9:30–20:00 007
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H601046l - Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, Hstru:B)
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci náročnějších skladeb kytarového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb všech slohových a stylových období. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na kytaru potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - věnovat se samostatné odborné činnosti; - podílet se na výzkumné umělecké činnosti; - analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí; Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
 • Skladby z období renesance: Milan, Dowland, a další
 • Sonáta či suita z období baroka: Bach - cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty, Weiss, Telemann a další
 • Skladba většího rozsahu z období klasicismu a romantismu, např.: Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Mertz, Paganini, Legnani, a další
 • Sonáta z 20. a 21. století, např.: Brouwer, Rodrigo, Ponce, Tedesco, Torroba, Bogdanovič, Tansman, a další
 • Příprava a uskutečnění absolventského projektu přehrání celého programu na seminářích i koncertech mimo školu konzultace při poslechu nahrávek těchto vystoupení zaznamenání projektu na CD a video.
Literature
  recommended literature
 • Mozart, L.: Důkladná škola na housle
 • Köhler, J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • Báha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroj,. 4. vyd., Brno: edice JAMU 2018
 • Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Ed. Supraphon Praha 1990
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H601095z