H601072z Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H601024l- Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, Hstru:N)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru. Student je schopen interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů. Dokáže být flexibilním členem komorních tělesech, ovládá praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a též k přípravě pro výběrová řízení na všechny typy hudebních škol.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen zahrát samostatný recitál s všestranně náročným programem, kde projeví integraci výrazových prostředků k přesvědčivému předvedení svého interpretačního umění a k provedení koncertu tak, aby jeho tvůrčí interpretace působila jako samostatné komplexně zpracované umělecké dílo.
Syllabus (in Czech)
 • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Student nastudováním a provedením náročného programu koncertu tvůrčím způsobem předvádí nabyté znalosti a zkušenosti a aplikuje technické, stylové a interpretační poznatky na hudbu různých stylových období. Je veden k tomu, aby vědomě poznal, aplikoval a během závěrečné státní zkoušky obhájil principy vlastní interpretace. Výuka dává k dispozici veškeré potřebné teoretické a praktické materiály a techniky tak, aby absolvent měl komplexní přehled o interpretačních, repertoárových a teoretických možnostech svého oboru.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a mohou v ní být zařazeny například tyto skladby:
 • Bach J. S.: Jedna ze Suit nebo Sonát
 • Britten B.: Nocturnal
 • Brouwer L.: Jedna z jeho tří sonát
 • Castelnuovo M. - Tedesco: Koncerty D-dur a C-dur, Sonáta Ommagio a Boccherini
 • Duarte J. W.: Variace op. 25
 • Ginastera A.: Sonáta
 • Ponce M. M.: Jedna ze 4 sonát
 • Rodrigo J.: Concierto de Aranjuez, Concierto para un gentilhombre
 • Tansman A.: Variace na Skrjabinovo téma
 • Tučapský A.: Sonáta
 • Villa – Lobos H.: Concierto para Guitarra y orchestra
 • Walton W.: 5 Bagatel
Literature
  recommended literature
 • Tennant, S.: Pumping Nylon, USA 1995
 • Bláha V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje. JAMU 2012
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Pujol, E.o: Escuela razonada de la Guitarra. Ricordi 1997
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H601072z