H60105KLz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (seminar tutor)
prof. Mgr. Milan Polák (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Milan Polák
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H60102KLl - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb klarinetového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na klarinet, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
 • skladby pozdního baroka (J. M. Molter)
 • raného klasicismu (J. V. Stamitz)
 • vrcholného klasicismu a raného romantismu
 • skladby vzniklé po roce 1950 s důrazem na soudobé interpretační techniky
  LS
 • Příprava a uskutečnění absolventského projektu
 • přehrání celého programu na seminářích i koncertech mimo školu
 • konzultace při poslechu nahrávek těchto vystoupení
 • zaznamenání projektu na CD a video
Literature
  recommended literature
 • University Cambridge: The Clarinet. 1995. info
 • Guy, L.: Embouchure Building for Clarinetists, Rivernote Press, 10th Edition, 2011,
 • Rehfeldt, P.: New Directions for Clarinet, Scarecrow Press
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
 • Wehle, R.: Clarinet Fundamentals 1: Sound and Articulation, Schott, 2008
 • Brymer, J.: Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995.
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60105KLz