H60104LRz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/24. 13 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jindřich Petráš
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60101LRl - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Osnova
 • Studium koncertantních skladeb vyšší obtížnosti s ohledem na současné interpretační trendy, zdokonalování technické vyspělosti - hra bouche, zpívaných tónů, mikrointervalů atd.
 • Soustředit se na dokonalou, stylovou interpretaci, dbát na rozšíření zvukové kvality a zesílení dynamické hladiny.
 • Připravit ročníkový koncert a zúčastňovat se v co největší míře konkurzů a soutěží.
  Repertoár - výběr:
  Salonen, E. P.: Concert Étude
  Slavický, K.: Musica per Corno solo
  Slavický, M.: Tre Pezzi
  Anonymus: Koncert Es dur
  Atterberg, K.: Concerto
  Flosman, O.: Koncert
  Förster, Ch.: Concert no. 2
  Glier, R.: Concerto
  Haydn, J.: Koncert č. 1
  Hidas, F.: Koncert
  Matthus, S.: Hoch willkommt das Horn
  Pauer, J.: Concerto
  Rossini, G.: Prelude, Theme und Variatione
  Schoeck, O.: Koncert
  Schumann, R.: Adagio und Allegro
  Strauss, R.: Concert no. 2
  Telemann, G., Ph.: Concert D major
  Weber, C. M. von: Concertino e minor
Literatura
  doporučená literatura
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Notes Edition 2007
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns - Schott 2000
 • Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh. JAMU 1986
 • Náhradní obsah: Quantz, J. J.: Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu Supraphon, Praha 1990.
 • Reynolds, V.: The Horn Handbook. Amadeus Press 2003
 • Náhradní obsah: Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.).
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Metody hodnocení
jedno bodované koncertní vystoupení v akademickém roce o délce minimálně 30 min.
klasifikovaný zápočet – komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.