H60104LRl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/24. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Jindřich Petráš
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60104LRz - Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Syllabus (in Czech)
 • Studium koncertantních skladeb vyšší obtížnosti s ohledem na současné interpretační trendy, zdokonalování technické vyspělosti - hra bouche, zpívaných tónů, mikrointervalů atd. Soustředit se na dokonalou, stylovou interpretaci, dbát na rozšíření zvukové kvality a zesílení dynamické hladiny.
  Připravit ročníkový koncert a zúčastňovat se v co největší míře konkurzů a soutěží.
  Repertoár - výběr:
  Salonen, E. P.: - Concert Étude
  Slavický, K.: - Musica per Corno solo
  Slavický, M.:- Tre Pezzi
  Anonymus - Koncert Es dur
  Atterberg, K.: – Concerto
  Flosman, O.: - Koncert
  Förster, Ch.: – Concert no. 2
  Glier, R.: – Concerto
  Haydn, J.: - Koncert č. 1
  Hidas, F.: - Koncert
  Matthus, S.: - Hoch willkommt das Horn
  Pauer, J.: – Concerto
  Rossini, G.: – Prelude, Theme und Variatione
  Schoeck, O.: - Koncert
  Schumann, R.: – Adagio und Allegro
  Strauss, R.: – Concert no. 2
  Telemann, G. Ph.: – Concert D major
  Weber, C. M.: – Concertino e minor
  LS Pokračovat v technickém zdokonalování a studiu vybraných skladeb ze ZS.
Literature
  recommended literature
 • Tuckwell, B.: Playing the Horn. Oxford University Press 1978
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns - Schott 2000
 • Náhradní obsah: Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh: JAMU 1986
 • Náhradní obsah: Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.).
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: Erickson, J.:Playing Hight Horn, Notes Edition 2007
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované koncertní vystoupení v akademickém roce o délce minimálně 30 min.
klasifikovaný zápočet – komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60104LRl