H60104FLz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/24. 13 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
prof. Mgr. Václav Kunt (přednášející)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Václav Kunt
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60101FLl - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Osnova
 • Další zkvalitňování a rozšiřování znalostí a výsledků studia v 1. ročníku (dechová ekonomie, tónová kultura, vibrato, artikulace, stylovost).
 • Technická cvičení :
  Moyse, M.: 24 denních studií
 • Flétna sólo :
  Debussy, C.: Syrinx
  Honegger, A.: Danse de la Chévre
  Ibert, J.: Piéce
 • Sonáty:
  Martinů, B.
  Feld, J.
  Milhaud, D.
  Poulenc, F.
  Mouquet, J.
  Hindemith, P.
 • Přednesy:
  Martinů, B.: Scherzo - Divertimento
  Bozza, E.: Agrestide
  Messiaen, O.: Le Merle Noir
  Martin, F.: Ballade
 • Koncerty:
  Chaminade, C.
  Blodek, V.
  Danzi, F.
  Demerssemann, J. A.
Literatura
  doporučená literatura
 • Toff, N.: The Flute Book. Oxford University Press, New York 1996.
 • Stevens, R.: Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967.
 • Štědroň, M.: Základy polymelodiky. MU, Brno 1992.
 • Harnocourt, N.: Musik als Klangrede. Rezidenz Verlag Salzburg, Wien 1982.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Metody hodnocení
jedno bodované koncertní vystoupení o délce minimálně 30 min. v akademickém roce
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.