H60104FLz Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/24. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60101FLl - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Syllabus (in Czech)
 • Další zkvalitňování a rozšiřování znalostí a výsledků studia v 1. ročníku (dechová ekonomie, tónová kultura, vibrato, artikulace, stylovost).
 • Technická cvičení :
  Moyse, M.: 24 denních studií
 • Flétna sólo :
  Debussy, C.: Syrinx
  Honegger, A.: Danse de la Chévre
  Ibert, J.: Piéce
 • Sonáty:
  Martinů, B.
  Feld, J.
  Milhaud, D.
  Poulenc, F.
  Mouquet, J.
  Hindemith, P.
 • Přednesy:
  Martinů, B.: Scherzo - Divertimento
  Bozza, E.: Agrestide
  Messiaen, O.: Le Merle Noir
  Martin, F.: Ballade
 • Koncerty:
  Chaminade, C.
  Blodek, V.
  Danzi, F.
  Demerssemann, J. A.
Literature
  recommended literature
 • Toff, N.: The Flute Book. Oxford University Press, New York 1996.
 • Stevens, R.: Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967.
 • Štědroň, M.: Základy polymelodiky. MU, Brno 1992.
 • Harnocourt, N.: Musik als Klangrede. Rezidenz Verlag Salzburg, Wien 1982.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované koncertní vystoupení o délce minimálně 30 min. v akademickém roce
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60104FLz