H60101LRz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/22. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jindřich Petráš
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně vykonané přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Rozvoj profesionální orientace v interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Důraz je kladen na zdokonalení techniky, tónovou vytříbenost a stavbu frází.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období.
Osnova
 • Zdokonalování technické vyspělosti posluchače, cvičení stupnic v rychlých tempech a obtížnějších etud (O. Franz, G. Kling), zejména se zaměřením na dýchání a kvalitu tónu.
  Dokonalé stylové a výrazové zvládnutí koncertantních skladeb všech slohových období na co nejvyšší interpretační úrovni.
  Repertoár např.:
  Bach, J. S.: Cello - suita - výběr
  Barbboteau, G.: 5 pieces poétique (1972)
  Bozza, E.: Sur les Cimes
  Bujanovskij, V.: Itálie
  Krol, B.: Laudatio
  Hlobil, E.: Sonata
  Cherubini, L.: Sonata
  Köhler, S.: Sonata
  Mozart, W. A.: č. 2 Es Dur
  Mozart, W. A.: č. 4 Es Dur
  Quantz, J. J.: Concert Es Dur
  Rosetti, F. A.: in D Minor
  Saint–Säens, C.: Koncertní kus
  Stich-Punto, J. V.: Concert no. 7 E flat major
  Strauss, F.: Concerto op. 8
  Strauss, R.: Concerto No. 1 in E flat major op. 11
  Förster, Ch.: Concert no. 1
Literatura
  doporučená literatura
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns. Schott 2000
 • Fitzpatrick, H.: The Valveless Horn in Modern Performances of Eighteenth-Century Music.
 • Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh. (Horn Press Praha, nedat.).
 • Quantz, J., J.: Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu Supraphon, Praha 1990.
 • Tuckwell, B.: Playing the Horn. Oxford University Press 1978
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na seminářích a veřejných koncertech
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H60101LRz