H60101LRl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/22. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jindřich Petráš
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60101LRz - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Rozvoj profesionální orientace v interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Důraz je kladen na zdokonalení techniky, tónovou vytříbenost a stavbu frází.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období.
Osnova
 • Zdokonalování technické vyspělosti posluchače, cvičení stupnic v rychlých tempech a obtížnějších etud (O. Franz, G. Kling), zejména se zaměřením na dýchání a kvalitu tónu.
  Dokonalé stylové a výrazové zvládnutí koncertantních skladeb všech slohových období na co nejvyšší interpretační úrovni. Repertoár např.:
  Bach, J. S.: - Cello - suita - výběr
  Barbboteau, G.: - 5 pieces poétique (1972)
  Bozza, E.: - Sur les Cimes
  Bujanovskij, V.: - Itálie
  Krol, B.:- Laudatio
  Hlobil, E.: - Sonata
  Cherubini, L.: - Sonata
  Köhler, S.: - Sonata
  Mozart, W. A.: – No. 2 in E flat Major
  Mozart, W. A.: – No. 4 in E flat Major
  Quantz, J. J.:– Concert E flat major
  Rosetti, F. A.: – in D Minor
  Saint–Säens, C.: - Koncertní kus
  Stich-Punto, J. V.:– Concert no. 7 E flat major
  Strauss, F.: - Concerto op. 8
  Strauss, R.: - Concerto No. 1 in E flat major op. 11
  Förster, Ch.:– Concert no. 1
  L.S. Pokračovat ve zdokonalování techniky hry a precizní interpretaci skladeb.
Literatura
  doporučená literatura
 • Tuckwell, B.: Playing the Horn. Oxford University Press 1978
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh. (Horn Press Praha, nedat.).
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns - Schott 2000
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
 • Fitzpatrick, H.: The Valveless Horn in Modern Performances of Eighteenth-Century Music.
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H60101LRl