H60101FLz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/22. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
prof. Mgr. Václav Kunt (přednášející)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Václav Kunt
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně vykonané přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Rozvoj profesionální orientace v interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Důraz je kladen na zdokonalení techniky, tónovou vytříbenost a stavbu frází.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období.
Osnova
 • Zkvalitňování prstové a artikulační techniky, rozvoj tónové kultury a dechové ekonomie.
 • Technická cvičení - etudy - výběr :
  Köhler, E.: 30 virtuozních etud op. 75
  Jeanjean, P.: 16 moderních etud
  Bitsch, M.: 12 Études
  Paganini, N.: 24 Caprices
 • Flétna sólo - výběr :
  Bach, C. Ph. E.: Sonáta a moll
  Bach, J. S.: Partita a moll
  Telemann, G. Ph.: 12 fantazií
 • Sonáty - výběr :
  Händel, G. F.
  Bach, J. S.
  Mozart, W. A.
  Benda, F.
 • Přednesy - výběr :
  Fauré, G.: Fantasie
  Enescu, G.: Cantabile et presto
  Hue, G.: Fantaisie
 • Koncerty - výběr:
  Leclair, J. M.
  Quantz, J. J.
  Vivaldi, A.
  Fils, A.
  Stamitz, K.

Literatura
  doporučená literatura
 • Toff, N.: The Flute Book. Oxford University Press. New York 1996.
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU,Praha 1958.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Harnocourt, N.: Musik als Klangrede. Rezidenz Verlag Salzburg, Wien 1982.
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na seminářích a veřejných koncertech
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60101FLz