H60059Oz Dirigování I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jakub Klecker (přednášející)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dirigování klasické symfonie u klavíru a její nastudování s orchestrem.

Osnova
 • Zvládnutí základní dirigentské techniky, praktické nastudování a provedení klasické symfonie u klavíru a s orchestrem.

  - Dirigentská technika - relaxační gymnastika pravé a levé ruky s ohledem na estetiku a funkčnost.
  - Taktovací technika - složité taktové obrazce, nástupy, fermaty.
  - Základy výrazového dirigování - legato, staccato, akcentace, frázování, agogika.
  - Studium recitativu (Mozart - Figarova svatba, Don Juan, Kouzelná flétna).
  - Interpretační problematika klasické symfonie (Haydn,Mozart). Průběžné zdokonalování manuální techniky - technické řešení problémů složitějších partitur.
  - Studium recitativu - pokračování (Smetana - Prodaná nevěsta).
  - Klasická symfonie - interpretace Beethovenovy symfonické tvorby (1.,2. a 4. symfonie, předehry a Fantazie op.80). Schubert : Symfonie B dur, č.5.

  Nastudováním a realizací komorních partitur soudobých skladeb studenty oboru Dirigování orchestru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování I (orchestr). V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literatura
 • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem,MKS, Brno 1975. info
 • Malko, N.: Osnovy techniky dirigování, Muzyka, Moskva 1964. info
 • Schönberg, H.: Die grossen Dirigenten, Scherz, München 1970. info
 • Zopff, H.: Der angehende Dirigent, Merseburger, Leipzig 1922. info
 • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967. info
 • Laser, A. : Der moderne Dirigent, Breitkopf u.Härtel, Leipzig 1904. info
 • Weingartner, F. : Ratschläge für Aufführungen klasischer Sinfonien, Breitkopf u.Härtel, Leipzig 1918. info
 • Bury, E. : Podstavy techniki dyrygowania, PWM, Krakov 1961. info
 • Scherchen, H. : Lehrbuch des Dirigierens, B.Schott, Mainz 1929. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
Zkouška+zkouška, děkanská zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.