H60023KOl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 18:30–20:05 203, St 15:10–17:35 203
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60023KOz - Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Dějiny a literaturu nástroje I. Přináší detailní pohled na vývoj kontrabasové hry na našem území a na vývoj české kontrabasové školy v kontextu se světovými osobnostmi kontrabasové hry. Student získá znalosti o transkripcích pro kontrabas, které tvoří důležitou součást kontrabasové literatury. (Dokáže definovat jejich charakteristiku, stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Výstupy z učení
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji kontrabasu. Má detailní přehled o kontrabasových školách u nás i ve světě a umí definovat rozdíly mezi jednotlivými školami z hlediska historického i metodického vývoje. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Osnova
 • Brněnská konzervatoř a osobnosti hry na kontrabas, Václav Bech - první pedagog kontrabasu a jeho následovníci
 • Významní světoví kontrabasisté - 20. a 21. století
 • Významní čeští kontrabasisté - 20. a 21. století
 • Organizace kontrabasistů u nás a ve světě, jejich význam
 • Školy hry na kontrabas
 • Transkripce pro kontrabas - jejich význam pro sólovou hru na kontrabas, výběr repertoáru a vhodnost použití z hlediska techniky a zvukové vyváženosti
 • Soudobá literatura pro kontrabas
 • Kontrabas v komorní hudbě
 • Literatura o kontrabasu
Literatura
  doporučená literatura
 • von Dittersdorf, K.D. : Vzpomínky hudebníka XVIII. století. Praha 1959
 • Černušák, G.: Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964
 • Meier, A. : Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Planyavsky, A.: Geschichte des Kontrabasses. Tutzing 1970
 • Bortlíček, J. : Dějiny a literatura kontrabasu. Brno 1984
 • Kment, J. : Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Focht, J. : Die Wiener Kontrabasskonzerte. München 1989
Výukové metody
Řízená diskuse
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60023KOl