H40088FAz Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Pokročilé znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předchozí Dějiny a literaturu nástroje I. Dokumentuje význam a užití fagotu v době romantismu a dále až do současnosti. Seznamuje studenty s předními osobnostmi fagotové hry, přibližuje jednotlivé školy a podrobněji seznamuje s významem české fagotové školy. Sleduje rozvoj technických nároků v průběhu posledních dvou století a přináší informace z oblasti literatury metodické a literatury o nástroji.
Výstupy z učení
Student umí pojmenovat charakteristiku používaného konstrukčního systému Heckel a zná detailně jeho vývoj. Získá detailní přehled o fagotové literatuře (sólové a komorní) od romantismu až do současnosti a o využití fagotu v symfonických skladbách. Orientuje se v současných výrobcích fagotů a ovládá popis a postup výroby fagotového strojku.
Osnova
 • - Kontrafagot - příbuzný fagotu - jeho vznik a vývoj.
  - Uplatnění kontrafagotu v komorní a symfonické tvorbě.
  - Významní čeští a světoví fagotisté.
  - Literatura 19. století.
  - Komorní uplatnění fagotu, literatura.
  - Literatura 20. stol.
Literatura
 • KOPP, James. The Bassoon. Yale: Yale University Press, 2012. 352 s. ISBN 978-0-300-11829-2. info
 • Langwill, L.G. : The Basson. Royal Music Assoc., Londýn 1940. info
 • KAPSA, Václav. Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Praha: Etnologi, 2010. ISBN 978-80-87112-36-6. info
 • Kolneder, W. : Fagot. Lipsko 1977. info
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H40088FAz