H40086KOz Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (přednášející)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímacízkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat přehled o historii kontrabasu v návaznosti na vývoj smyčcových nástrojů, jejich konstrukci a ladění od barokních viol až po současnost. Druhým hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o kontrabasové literatuře vzniklé ve všech stylových epochách – od méně početných skladeb období baroka přes počátky sólové hry na kontrabas v období klasicismu až po literaturu 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji kontrabasu. Má přehled o významných houslařských školách u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže využít své znalosti při přípravě koncertních vystoupení i při pedagogické činnosti.
Osnova
 • Vysvětlení historických souvislostí vzniku kontrabasu a jeho předchůdců stejně jako vysvětlení vývoje ladění a stavby kontrabasu až po současnost. Přehled o houslařích – stavitelích kontrabasů v minulosti i současných výrobců tohoto nástroje. Detailní přehled kontrabasové literatury (sólové a komorní) od vrcholného baroka až po současnost. Základní okolnosti vzniku skladeb, jejich charakteristika - (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míra virtuozity, stylové zařazení).
 • Vznik a vývoj kontrabasu
 • Ladění kontrabasu
 • Houslaři – stavitelé kontrabasů u nás a v zahraničí
 • Kontrabas v období klasicismu
 • Počátky sólové hry na kontrabas
 • Vídeňská škola, osobnost J. M. Spergera
 • Italská a francouzská škola, D. Dragonetti
 • Kontrabasové koncerty období romantismu
 • G. Bottesini - Paganini kontrabasu, život a dílo
 • S. Kusevickij, život a dílo
 • Míšek, život a dílo
 • Fr. Simandl, život a dílo
Literatura
  doporučená literatura
 • von Dittersdorf, K.D. : Vzpomínky hudebníka XVIII. století. Praha 1959
 • Meier, A. : Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Bortlíček, J. : Dějiny a literatura kontrabasu. Brno 1984
 • Kment, J. : Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Focht, J. : Die Wiener Kontrabasskonzerte. München 1989
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuse
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H40086KOz