DH1008Nl Němčina B pro odbornou praxi

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Studium německého jazyka vedoucí k úrovni A2+ SERR, zvládnutí základní hudební terminologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dosažení úrovně A2 + SERR, znalost hudební terminologie na úrovni kapitoly A skript K. Horáčkové: Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät.
Výstupy z učení
Schopnost jednodušší komunikace v německém jazyce slovem a písmem, a to i na základní terminologické úrovni.
Osnova
  • Lexikum a gramatika na úrovni A2 SERR, nutno zvládnout na dobré úrovni. Terminologické znalosti, základním studijním materiálem jsou skripta K. Horáčkové: Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät, JAMU 2011.
Literatura
    povinná literatura
  • Horáčková Květoslava:Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
    neurčeno
  • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? 1. díl.
Výukové metody
Individuální studium, možno navštěvovat i výuku v bakalářském programu. e-learning. moodle.jamu.cz
Metody hodnocení
Zkouška, nutno vykonat ve druhém roce DSP. Lexikálně-gramatický test na úrovni A2+ SERR. Pohovor o disertační práci na jednoduché úrovni. Porozumění jednoduchému odbornému textu, který zadá vyučující.
Informace učitele
Doporučeny konzultace s pedagogy, veškeré informace na webu KCJ.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/DH1008Nl