DH1008Il Italština B pro odbornou praxi

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Garance
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Infix B - vedlejší jazyk.

Studium italského jazyka vedoucí k úrovni A2+ SERR, základní italská hudební terminologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Znalost základní terminologie z hudební oblasti. Dosažení úrovně A2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výstupy z učení
Výstupy z výuky směřují k profesním kompetencím.
Osnova
  • Rozšiřování základní terminologie z hudební oblasti a svého oboru. Rozšiřování jazykových kompetencí z učebnice a prostřednictvím doplňujících textů pro dosažení dobré úrovně A2+ SERR.
Literatura
  • Vybíralová,Z.: Cvičebnice italské gramatiky pro mírně a středně pokročilé. Brno 2011. info
  • Vybíralová,Z.: Italsko-český slovník hudební terminologie, Brno, 2000. info
  • italská odborná literatura, hudební periodika, slovníky, učebnice pro úroveň A1 a A2
Výukové metody
Individuální studium, možno navštěvovat i výuku v bakalářském programu. Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem. Využití e-learningu - moodle.jamu.cz.
Metody hodnocení
Zkouška.
Délka studia: 2 roky, nutno ukončit nejpozději ve 2. roce studia. Při zkoušce je ověřeno dosažení požadované úrovně italského jazyka lexikálně-gramatickým testem, pohovorem o disertační práci na jednoduché úrovni a kontrolou porozumění jednoduchému odbornému textu.
Informace učitele
Doporučuje se konzultace s pedagogem. Informace na webu KCJ.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/DH1008Il