DH1008Al Angličtina B pro odbornou praxi

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Hajn (přednášející)
Mgr. Ivana Jarešová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Jazyk B (vedlejší jazyk): Dobrá výchozí znalost anglického jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prokázat schopnost doktoranda/doktorandky pracovat s cizojazyčnou vědeckou literaturou a komunikovat na odborná témata.
Výstupy z učení
Být schopen vyučovat a přednášet v anglickém jazyce, osvojit si dobrou znalost hudební terminologie, orientovat se v odborné literatuře a případně být schopen vytvářet příspěvky v angličtině do odborné literatury.
Osnova
 • Zkoušející prověří schopnost studenta rozumět co nejpřesněji vybraným odborným textům, povede debatu o tématu z textu a zjistí tak jeho znalost zejména v oblasti hudební terminologie. Diskuze o dizertační práci a o uměleckých aktivitách studenta.
Literatura
  povinná literatura
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
  doporučená literatura
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of Music Management. Brno, JAMU 2009. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
 • Tomáš Hajn (ed.): An English-Czech Reader for Students of Music. Brno, JAMU 2012
 • Business Spotlight - odborné periodikum
 • moodle.jamu.cz
Výukové metody
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty,samostatný ústní projevu, vyhledávání informací - práce s internetem. Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://moodle.jamu.cz/).
Metody hodnocení
Zkouška. Délka studia: 2 roky, nutno ukončit nejpozději ve 2. roce studia.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/DH1008Al