DH1007Nl Němčina A pro odbornou praxi

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Infix A - hlavní jazyk. Dobrá výchozí znalost německého jazyka, úroveň B1+ SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Opakování a prohlubování gramatiky na pokročilé úrovni-výběrově, obohacování slovní zásoby v oblasti terminologie.
Výstupy z učení
Zvládnutí odborné komunikace slovem a písmem.
Osnova
  • Práce s vybranými materiály z německé gramatiky, s texty s obecně kulturní problematikou, na základě doporučení vyučující.
Literatura
    povinná literatura
  • Horáčková Květoslava:Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
    neurčeno
  • Hudebněterminologické texty dle doporučení vyučující.
  • HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. In Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. brno: JAMU. 196 s. ISBN 978-80-86928-28-9. 2007. info
Výukové metody
Samostatná práce. Využití e-learningu (např. Moodle.jamu.cz)
Metody hodnocení
Zkouška, nutno vykonat v druhém roce DSP. 1. 50 stran předem prostudovaného německého odborného textu, nejlépe souvisejícího s disertační prací, pohovor o obsahu textu, překlad vybraných pasáží apod. 2. Pohovor o disertační práci. 3. Zpracování odborného textu, který studující dostane při zkoušce.
Informace učitele
Jsou doporučeny konzultace s pedagogy, před závěrečnou zkouškou nutno předat v kopii připravené materiály, a to v dostatečném časovém předstihu. Veškeré informace dále na webu katedry cizích jazyků.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/DH1007Nl