DPHZX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Schopnost samostatné umělecké, pedagogické či publikační praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby student prezentoval výsledky svého výzkumu formou výuky či publikací v odborných periodicích nebo aby se dále rozvíjel v oblasti své umělecké praxe.
Osnova
  • Konkrétní formu činnosti a výstupu volí student po dohodě se svým školitelem.
  • V případě pedagogického působení se musí jednat o výuku na DIFA JAMU v rozsahu minimálně 4 hodin týdně.
  • Umělecká tvorba musí mít podobu divadelní inscenace (či obdobného projektu v jiných oblastech umělecké činnosti) většího rozsahu - cca. 60 minut a více.
  • Publikovaná studie musí být o rozsahu minimálně 10 stran a musí být publikována v odborném časopise či prezentována na mezinárodní konferenci.
  • Předmět se obvykle uskutečňuje v třetím roce studia.
Výukové metody
Pedagogická, publikační nebo umělecká praxe.
Metody hodnocení
Hodnotí školitel studenta, jenž posuzuje, zda výsledek praxe odpovídá původním předpokladům a zda ji student realizoval dostatečně kvalitně.
Do ročního výkazu o průběhu doktorského studia student specifikuje, za jakou aktivitu mu byl zápočet udělen.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DPHZX15