DPHZX12 Cizí jazyk – Ruština

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Nikola Homolová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět je určen pro všechny jazykové úrovně (také pro úplné začátečníky).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si základů ruské jazyka, v případě pokročilé úrovně - upevnění gramatických jevů a výjimek. Studenti by si měli upevnit své schopnosti komunikovat na témata z umělecké oblasti na pokročilé úrovni. Důraz bude kladen na konverzační témata a slovní zásobu týkající se oborů studia jednotlivých studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- mít základní i pokročilé povědomí o ruském jazyce (hláskosloví a tvarosloví);
- bude schopen komunikovat na základní i pokročilá témata v mluvené i písemné podobě (na úrovni A1, příp. A2);
- osvojí si základní ruské reálie a získá slovní zásobu a schopnost konverzovat v oblasti umění a divadla (konkrétní témata budou uzpůsobena potřebám studentů s ohledem na jejich obor studia).
Osnova
  • Po začátečníky: - zavedení azbuky - čtení, psaní, zavedení gramatických jevů, fonetická cvičení - základní konverzační témata (rodina, počasí, cestování, ruské a české svátky, témata z oblasti divadla a umění) - terminologie z oblasti divadla a filmu - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky.
  • Pro mírně pokročilé: - čtení článků zaměřených na divadelní tematiku (recenze atd.) - terminologie z oblasti divadla a filmu (konverzace na daná témata) - procvičování již probraných gramatických jevů se zaměřením na problematické jevy a navázání na ně - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky - rozvíjení konverzačních dovedností s ohledem na obory studia studentů
Literatura
    doporučená literatura
  • Ruština nejen pro samouky, kol. ISBN 978-80-7335-428-2. 2017. info
  • MAMOMOVA, Y. Ruština pro samouky a věčné začátečníky. ISBN 978-80-266-1016-8. 2016. info
  • BELYNTSEVA, O. JANEK, A. Učebnice současné ruštiny I. díl. ISBN 978-80-251-2442-0. 2011. info
  • IVANOVNA, M. FRANTA, M. Ruština - otázky a odpovědi. ISBN 978-80-7238-659-8. 2009. info
Výukové metody
Aktivní práce s učebnicí a materiály, audionahrávky pro osvojení si ruského přízvuku, konverzace mezi jednotlivými studenty na zadaná témata.
Metody hodnocení
Na základě splnění výše uvedených úkolů formou záv. zkoušky.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.