DDCZ304 Společný seminář ateliéru

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 14:30–16:00 405
Předpoklady
žádné vstupní požadavky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Společný seminář slouží k budování vzájemně provázené informovanosti v ateliéru formou referátů, diskusí, analýz, hodnocení atd. V semináři se setkávají všichni členové ateliéru, studenti i pedagogové. Seminář tedy zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi ročníky ateliéru a mezi pedagogy. Možné varianty: 1. r. Bc. + 1. r. Mgr. + pedagogové; 2. r. Bc. + 2. r. Mgr. + pedagogové; 3. r. Bc. + pedagogové. Studenti nižšího ročníku mají tak příležitost dozvědět se např. o přípravě absolventských projektů studentů 2. r. magisterského studia. Studenti přinášejí ve svých referátech informace o své tvůrčí práci (autorská tvorba, inscenační tvorba), o zhlédnutých inscenacích a přečtených knihách, o svých cestách za divadlem, o stážích v divadlech atd. atp. - podrobněji viz Osnova předmětu. Podobně informují o svých uměleckých a odborných aktivitách také pedagogové. Společný seminář je věnován také přípravě všech společných aktivit, např. Salonu literární tvorby, festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER aj.
Výstupy z učení
OBOROVÉ ZANLOSTI:
student umí referovat o tématech vyslechnutých referátů; dokáže se orientovat a podávat informace o problematice zmiňované v tomto předmětu
DOVEDNOSTI
student si umí samostatně stanovit téma svého referátu či diskusního příspěvku do širší diskuse; dokáže vytvořit referát na dané téma; dokáže se účastnit diskusí a polemizovat; dokáže řídit seminář a seminární diskusi;
ZPŮSOBILOSTI
student se učí týmové práci; dokáže spojovat jednotlivá a velmi různorodá témata semináře do souvisejících celků, vývojových tendencí; získává cit pro aktuálnost tematiky a jejímu vztahu k divadelnímu umění (tradice versus aktuálnost divadelního sdělení)
Osnova
 • Tematika Společného semináře je velmi různorodá a téměř "nekonečná", protože vychází z individuální existence každého účastníka semináře a z aktuálních časových okolností. Zde uvedené tematické okruhy jsou jen příkladem možných seminárních aktivit:
 • informace o vlastních uměleckých aktivitách studentů a pedagogů (autorská tvorba, inscenační tvorba, divadelněkritické aktivity);
 • informace o zhlédnutých inscenacích a přečtených knihách;
 • informace o průběhu studentských stáží v divadlech či odborných institucích;
 • informace o zahraničních cestách;
 • informace o přípravě projektů a průběhu práce na nich (např. absolventské projekty);
 • diskuse na aktuální témata pod vedením studenta;
 • polemiky k aktuální divadelní problematice;
 • vystoupení hostů semináře (režiséři, autoři, dramaturgové, herci...) a řízení jeho vystoupení; příprava společných projektů (festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Salon literární tvorby studentů Divadelní fakulty aj.);
Literatura
 • Náhradní obsah: Vzhledem k různorodosti témat semináře bude literatura zadávána průběžně a vyýběr literatury bude také samostatnou aktivitou stgudentů.
Výukové metody
seminář
referáty
diskuse a polemiky
Metody hodnocení
Formativní hodnocení
hodnocení referátů všemi účastníky semináře; diskuse a polemiky;
Sumativní hodnocení:
zápočet na základě průběžných formativních hodnocení a účasti a aktivity v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DDCZ304