DDCZ304 Společný seminář ateliéru

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 14:30–15:15 405, Po 15:15–16:00 405
Předpoklady
žádné vstupní požadavky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Společný seminář slouží k budování vzájemně provázené informovanosti v ateliéru formou referátů, diskusí, analýz, hodnocení atd. V semináři se setkávají všichni členové ateliéru, studenti i pedagogové. Seminář tedy zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi ročníky ateliéru a mezi pedagogy. Možné varianty: 1. r. Bc. + 1. r. Mgr. + pedagogové; 2. r. Bc. + 2. r. Mgr. + pedagogové; 3. r. Bc. + pedagogové. Studenti nižšího ročníku mají tak příležitost dozvědět se např. o přípravě absolventských projektů studentů 2. r. magisterského studia. Studenti přinášejí ve svých referátech informace o své tvůrčí práci (autorská tvorba, inscenační tvorba), o zhlédnutých inscenacích a přečtených knihách, o svých cestách za divadlem, o stážích v divadlech atd. atp. - podrobněji viz Osnova předmětu. Podobně informují o svých uměleckých a odborných aktivitách také pedagogové. Společný seminář je věnován také přípravě všech společných aktivit, např. Salonu literární tvorby, festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER aj.
Výstupy z učení
OBOROVÉ ZANLOSTI:
student umí referovat o tématech vyslechnutých referátů; dokáže se orientovat a podávat informace o problematice zmiňované v tomto předmětu
DOVEDNOSTI
student si umí samostatně stanovit téma svého referátu či diskusního příspěvku do širší diskuse; dokáže vytvořit referát na dané téma; dokáže se účastnit diskusí a polemizovat; dokáže řídit seminář a seminární diskusi;
ZPŮSOBILOSTI
student se učí týmové práci; dokáže spojovat jednotlivá a velmi různorodá témata semináře do souvisejících celků, vývojových tendencí; získává cit pro aktuálnost tematiky a jejímu vztahu k divadelnímu umění (tradice versus aktuálnost divadelního sdělení)
Osnova
  • Tematika Společného semináře je velmi různorodá a téměř "nekonečná", protože vychází z individuální existence každého účastníka semináře a z aktuálních časových okolností. Zde uvedené tematické okruhy jsou jen příkladem možných seminárních aktivit:
  • informace o vlastních uměleckých aktivitách studentů a pedagogů (autorská tvorba, inscenační tvorba, divadelněkritické aktivity);
  • informace o zhlédnutých inscenacích a přečtených knihách;
  • informace o průběhu studentských stáží v divadlech či odborných institucích;
  • informace o zahraničních cestách;
  • informace o přípravě projektů a průběhu práce na nich (např. absolventské projekty);
  • diskuse na aktuální témata pod vedením studenta;
  • polemiky k aktuální divadelní problematice;
  • vystoupení hostů semináře (režiséři, autoři, dramaturgové, herci...) a řízení jeho vystoupení; příprava společných projektů (festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Salon literární tvorby studentů Divadelní fakulty aj.);
Literatura
  • Náhradní obsah: Vzhledem k různorodosti témat semináře bude literatura zadávána průběžně a vyýběr literatury bude také samostatnou aktivitou stgudentů.
Výukové metody
seminář
referáty
diskuse a polemiky
Metody hodnocení
Formativní hodnocení
hodnocení referátů všemi účastníky semináře; diskuse a polemiky;
Sumativní hodnocení:
zápočet na základě průběžných formativních hodnocení a účasti a aktivity v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2019, zima 2021, zima 2022.